2008-10-17 Happy Birthday Tsubasa Imai

posted on 17 Oct 2008 20:43 by txt2gether in about-Tsubasa

 

Happy Birthday Tsubasa Imai 

อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย เราไม่พูดถึงอายุกันดีกว่านะ ที่รัก

กรูขอโทษ กรูมีงาน กรูไม่มีเวลา แต่ยังไงก็ยังรักนะ ไม่ลืม

ขอให้มีความสุขมากๆ เจริญๆ รวยๆ หล่อๆ สมหวังทุกๆ เรื่อง

เก่งและมีคนชื่นชอบตลอดไป ตลอดไป ๆๆๆๆๆ

อยากเจอซึบาสะมาก เจอตอนนี้คงน้ำตาริน เพราะว่าคิดถึงมากๆๆๆๆๆๆๆ  

 

edit @ 17 Oct 2008 20:59:31 by txt2gether

edit @ 17 Oct 2008 21:04:51 by txt2gether